21 mars 2023

Riksidrottsförbundet

 • ”Vi anser oss ha rätt till det stöd som utlovades”
  på 20 mars 2023 kl. 08:00

  Riksidrottsförbundets, svensk fotbolls, svensk ishockeys och arbetsgivaralliansens samlade bedömning är att idrotten har varit berättigade till, och uppfyllt kraven och syftet för att få stöd från Tillväxtverket. Vi känner stor förvåning över de återkrav som nu drabbat klubbarna.

 • Årets idrottsförening – rösta på din favorit
  på 17 mars 2023 kl. 14:00

  Nu kan vi presentera de tre finalisterna i Årets idrottsförening, Riksidrottsförbundets egen kategori i Folkspels Årets Eldsjäl. Temat i år är hbtq-frågor för att alla ska känna sig välkomna oavsett sexuell läggning och könsidentitet eller könsuttryck. Vem är din favorit av finalisterna? 

 • Här är stödet som ska locka fler äldre till idrottsrörelsen
  på 15 mars 2023 kl. 07:00

  Nu kan idrottsföreningar söka ett helt nytt stöd från Riksidrottsförbundet. Målsättningen: att sätta fler äldre i rörelse. ­– Idrottsrörelsen har mycket att vinna, säger Aila Ibanez Mengüc, sakansvarig 65+ på Riksidrottsförbundet.

 • Så lyckades kampsportsföreningen få tillbaka de aktiva efter pandemin
  på 14 mars 2023 kl. 06:00

  Karlshamn Fightcenter gjorde allt de kunde för att behålla medlemmarna under pandemin – men många barn och ungdomar hade lämnat när portarna öppnade igen för ett år sedan. I dag blomstrar föreningen tack vare ett hårt arbete. Nu berättar föreningen hur de fick tillbaka medlemmarna och blev ännu fler.

 • Här kan föreningsidrotten växa
  på 9 mars 2023 kl. 08:26

  Ny statistik visar hur många barn och unga som deltar i föreningsidrott utifrån vilken stadsdel eller vilket område de bor i. Underlaget blir en grund för ett intensifierat arbete för att nå fler i områden med socioekonomiska utmaningar.

 • Könsuppdelad träning – en gammal vana?
  på 6 mars 2023 kl. 12:03

  Sättet vi tränar och tävlar på förändras hela tiden. I dag talas det allt oftare om könsmixade träningsgrupper. Frågeställningen: delar vi upp barn i pojk- och flickgrupper av ren tradition?

 • ”Beskrivs som ovärderliga”
  på 28 februari 2023 kl. 11:52

  Idrottsrörelsen gör stor nytta för våra äldre. Bland annat upplever pensionärer som är med i förening mindre ensamhet och mer mening. Men de äldre kan också ge massor tillbaka till idrotten. – Det finns en bred kompetens som de kan utnyttja för att hjälpa föreningen, säger Susanna Geidne, universitetslektor i idrottsvetenskap och docent i folkhälsovetenskap.

 • Nya LOK-stödsregler – stödet ska nå fler
  på 20 februari 2023 kl. 07:46

  Riksidrottsstyrelsen har beslutat att ta ytterligare steg i förändringen av det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet). Genom att möjliggöra för kortare aktiviteter, öppna upp för fler deltagare och mer spontan medverkan är målet att fler barn och unga engageras och stannar kvar inom idrottsrörelsen.

 • Alla har rätt till en trygg idrott
  på 15 februari 2023 kl. 15:07

  Arbetet för en trygg och inkluderande idrott fortsatte under 2022. 497 meddelanden registrerades under året till Idrottsombudsmannen, varav 153 kategoriserades som kränkande behandling.

 • Nytt stöd för idrottsrörelsen – barnens bästa i fokus
  på 14 februari 2023 kl. 13:53

  Barnrättsperspektivet står i fokus i stödmaterialet Vägledning vid bedömning av barns och ungas bästa som har tagits fram av Riksidrottsförbundet (RF) i nära samarbete med Bris, Friends, Rädda Barnen och UNICEF Sverige.