24 april 2024

Medlem

Vi jobbar för Råneå!
Till IFK Råneås verksamhet är alla välkomna oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar.
Alla människor har lika värde och ska behandlas likvärdigt.
Vi är en förening där alla är välkomna! Under de grundförutsättningarna samlas just nu ca 200 st
barn och ungdomar som spelar basket och fotboll i vår verksamhet.

Du kan välja mellan två olika medlemskap:
Stödmedlem 100:-/år
Familjemedlem 300:-/år (Väljs av aktiva)

Som aktiv måste du vara medlem och omfattas då av föreningens försäkringsskydd. Medlemsavgiften betalas för perioden 1/1-31/12.
Just nu har inte föreningen några andra avgifter än medlemsavgiften. På detta sätt vill vi göra det möjligt för alla att delta i föreningens verksamhet utan att ekonomiska förutsättningar styr den möjligheten.